Udskiftning af døre og vinduer i parcelhus

På 2 dage blev der foretaget udskiftning af døre og vinduer, hvorefter der blev isoleret og fuget.

Before After